LAVA

Past Production

See dates and times  

4 Stars

The Stage

4 Stars

East Midlands Theatre

Boy meets girl. Boy can’t talk to girl.

And a small asteroid has hit the capital city.

Roedd yn chwerthinllyd. Amhosibl. Ond fe ddigwyddodd. Wrth i Lundain addasu i fywyd ar ôl trychineb tu hwnt i amgyffred, mewn tref fechan ymhell i ffwrdd, mae dyn ifanc o'r enw Vin yn darganfod nad yw’n gallu siarad mwyach. Ai sioc sy’n gyfrifol? Galar? Neu rywbeth arall?

Mewn byd sy’n dathlu hunanfynegiant, beth sy’n digwydd i’r rhai sy’n methu mynegi eu hunain? A pha mor bell fyddwn ni'n mynd i wneud synnwyr o'n tristwch?

Gan y dramodydd arobryn James Fritz (Four Minutes Twelve Seconds, Parliament Square, Ross & Rachel), mae LAVA yn ddrama ar gyfer y foment: stori ddoniol, dyner a theimladwy am gyfeillgarwch ac ailgysylltu yn dilyn trychineb.

Fifth WordAdolygiadau

 • 4 Stars

  Compassionate, warm and funny
  The Stage
 • 4 Stars

  You just have to experience it
  East Midlands Theatre
 • 0 Stars

  Purely gorgeous
  The Times

Cast a Chreadigol