Kiri Pritchard-McLean: Home Truths

Past Production

See dates and times  

Mae Kiri Pritchard-McLean (Have I Got News For You?, Live at the Apollo, Would I Lie to You?, 8 Out Of 10 Cats Does Countdown) yn ôl gyda thaith newydd sbon.

Mae’r blynyddoedd diwethaf yma wedi bod yn rhai heriol i bawb a dydi Kiri ddim yn eithriad. Mae hi wedi symud yn ôl i’w hynys enedigol, Ynys Môn, roedd y cyfnodau clo’n her mawr iddi ac mae wedi cael ychydig o ieir achub o ganolfan achub ieir. Gallwch ddisgwyl jôcs am jîns tynn, dysgu Cymraeg a goruchafiaeth pobl wyn - rhywbeth at ddant pawb.


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!


Adolygiadau

  • 0 Stars

    Making powerhouse stand-up from the thorniest of subjects
    The Guardian