Kin: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Past Production

See dates and times  

Dawns sy’n ein huno ni

Mae’n uno pobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau.

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n perfformio barddoniaeth, chwaraeon a gwleidyddiaeth ar draws tri darn dawns pwerus.

1. Mae Rygbi: Yma / Here yn codi calon: llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae’n dathlu’r balchder a’r angerdd mae’r chwaraewyr a’r cefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda’i gilydd.

2. Cynnwrf egnïol yw Lunatic. Mae’n hwyl, yn berthnasol ac yn tanio. Mae’n uno cerddoriaeth a steil y 30au gyda diwydiant pop y 90au. Cafodd ei ddangos 10 mlynedd yn ôl am y tro cyntaf, ac mae’n llawn cwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw a dosbarth.

3. Mae 2067: Time and Time and Time yn gain. Dawnswyr yn datgelu cerdd sy’n tywynnu, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged.

Archebwch rŵan fel rhan o’r pecynnau Tanysgrifio