Kidsmoke

Past Production

See dates and times  

0 Stars

Their songs to date are like exquisite, detail-rich pastoral pop miniatures, all lovestruck or lovelorn lyrics, perfect chord progressions, dovetailing harmonies and jingle-jangling guitars.
The Sunday Times

Mae brand indi-pop breuddwydiol Kidsmoke wedi sicrhau eu bod yn cynhyrfu’r dyfroedd ymhell y tu hwnt i ogledd Cymru, lle maent wedi cael eu magu.

Gyda nodwedd sync ar gyfres Charlie Brooker ar Netflix, ‘Black Mirror’, dan eu belt, gwahoddiad gan Robert Smith (The Cure) i chwarae yng Ngŵyl Meltdown ganddo, a sengl a ddewiswyd gan Steve Lamacq fel un o draciau’r flwyddyn ar gyfer ‘6Music Recommends’, mae Kidsmoke wedi mynd o nerth i nerth gan hudo cynulleidfaoedd ar y ddwy ochr i Fôr yr Iwerydd.


Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Perfformir y digwyddiad hwn o fewn canllawiau pellhau corfforol a diogelwch Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth am y mesuriadau rydyn ni'n eu cymryd cliciwch yma.