Keeping Up Appearances

Past Production

Tip Top Productions

See dates and times  

“Brenhines y tŷ yn siarad"


Pan mae Hyacinth Bucket, cymeriad poblogaidd sydd â’i bryd ar ddringo’r ystol gymdeithasol i’r brig, yn clywed bod rhan y Fonesig Melvern eto i'w chastio mewn drama dirgelwch llofruddiaeth ar gyfer y gymdeithas ddrama amatur leol, does dim byd yn mynd i'w stopio hi rhag cael y rhan yma.

Ond mae gan y cyfarwyddwr, ei chymydog druan, Emmet, syniadau eraill. Er mawr siom i Hyacinth mae’r cast yn cynnwys ei theulu yn bennaf – ei chwaer Daisy a’i gŵr Onslow a’i chwaer nwydus, Rose. Mae Dadi wrth gwrs yn broblem o'r dechrau i'r diwedd, gan achosi anhrefn a bedlam drwy'r cyfan.

Am gynhyrchiad i’w gofio, ymunwch â Tip Top Productions ar gyfer eu drama benodol i safle gyntaf erioed.


When Hyacinth Bucket, everyone’s favourite social climber, hears that the part of Lady Melvern is yet to be cast in a murder mystery play for the local amateur dramatic society, nothing will stop her from taking this role. The director, long-suffering neighbour Emmet, has other ideas. Much to Hyacinth’s dismay the cast mainly consists of her family - sister Daisy and her husband Onslow and her lusty sister, Rose. Daddy is of course a problem from start to finish, causing continuous mayhem throughout.

Join Tip Top Productions for their first ever site-specific play for a production to be remembered.