Joygernaut

Past Production

Andy Craven-Griffiths

See dates and times  

Wedi'i hysgrifennu ac yn cael ei pherfformio gan Lais Newydd BBC Verb a Phencampwr Slam Glastonbury, Andy Craven-Griffiths, mae Joygernaut yn ddrama air am air unigryw sy'n edrych ar sut gall gweithredoedd unigol o garedigrwydd neu greulondeb adleisio ac ennill momentwm dros amser a thrwy fywydau lluosog.

Mae'r ddrama'n defnyddio elfennau o theatr gorfforol, comedi, a hyd yn oed origami i adrodd stori un dyn sy’n chwilio am hapusrwydd drwy fynd ar drywydd arian, statws, a llaw ei gyn gariad. Fel mae’n dweud ei hun, ’allwch chi ddim dringo'r ystol lwyddiant gyda'ch dwylo yn eich pocedi. Ond pa mor hunanol sy'n rhaid i chi fod er mwyn ennill?


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.


Adolygiadau

  • 0 Stars

    Andy will blow you away. He’s exciting and strong. A talent for the page and the stage
    Lemn Sissay MBE
  • 0 Stars

    I have admired Andy’s writing for years. This project should be seen by as many people as possible
    Inua Ellams