John Peel's Shed

Past Production

See dates and times  

4 Stars

The Scotsman

4 Stars

Broadway Baby

Yn 2002 enillodd John Osborne focs o recordiau ar sioe John Peel ar Radio 1. Mae hon yn sioe amy recordiau hynny, yn llawn straeon am gerddoriaeth a radio.

4 Stars

John Osbourne is one of the most likeable story tellers and knowledgeable music fans around. He produced a thoroughly enjoyable show that reminded of the inspirational strength of underground rock and pop scene in Britain that we are so fortunate to be a leader of.
Broadway Baby

0 Stars

I could have listened for hours
The Independent

0 Stars

A lovely meander through a music fan's formative years and his love for radio
The Guardian

0 Stars

...such charm, warm humour and eloquence, such delightful powers of observation...
York Press

Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.