Jan Blake: The Zebu

See dates and times  

0 Stars

'Jan Blake will transport you, taunt you, seduce you, wrap you in the rhythm of her words, shock you, hold you in the heart’s holy places and bring you safely home’
Audience member
Un o sêr Gŵyl y Gelli sy’n adrodd stori am famau, merched a ffawd.

Mae merch hardd yn cael ei deor o wy mawr. Mae ei mam, Zebu, yn benderfynol o gadw ei merch wrth ei hochr, gan addo canlyniadau ofnadwy os bydd hi gadael. Fodd bynnag, mae gan ffawd fwriadau eraill...

Fel un o storïwyr mwyaf blaenllaw'r DU, mae Jan Blake wedi bod yn perfformio ledled y byd ers dros bum mlynedd ar hugain, gan arbenigo mewn straeon o Affrica, y Caribî, ac Arabia.