Isla

See dates and times  

Yn fuan bydd mwy o gynorthwywyr digidol sy’n ymateb i lais nag o bobl. Maen nhw i gyd â rhywedd benywaidd.

Mae Roger angen cwmni ond dydi o ddim eisiau ci. Pan mae ei ferch Erin yn prynu’r cynorthwy-ydd digidol diweddaraf iddo, sef Isla, mae perthynas annisgwyl yn datblygu rhwng dyn a thechnoleg. Ond pwy sy’n rheoli mewn gwirionedd?

Comedi newydd dywyll gan yr awdur arobryn Tim Price.

Theatr Clwyd | Royal Court Theatre


This show is part of a subscription deal that helps you save £££ when booking multiple shows - click here to find out more!

Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.