The In-Between

Past Production

gan Alexandria Riley a Gary Owen

See dates and times  

Comedi newydd am dyfu i fyny.

Mae Fay wedi cael digon.
Mae ei thiwtoriaid yn y coleg gerddoriaeth yn dweud wrthi ei bod yn methu.
Mae hi’n rhoi popeth – a dydi hynny ddim yn ddigon.

Dydi Fay ddim yn mynd i fethu.
Mae hi’n mynd i wneud y peth aeddfed, ymddwyn fel oedolyn.
Mae hi’n mynd i roi’r gorau iddi.

Y cyfan sydd raid iddi ei wneud yw cerdded i’r coleg, cyflwyno ei llythyr ac mae hi’n rhydd o’r holl anawsterau a’r poeni.

Fedr unrhyw beth wneud i Fay newid ei meddwl?
Gawn ni weld.

Premiere byd o gomedi newydd gan y dramodwyr arobryn Alexandria Riley a Gary Owen, wedi’i hysgrifennu ar gyfer Ensemble 2022 Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru, sy’n arddangos y talentau newydd gorau yng Nghymru.


Cast a Chreadigol