Human Nurture

Past Production

See dates and times  

Mae Roger a Harry mor agos fel y gallent fod yn frodyr. Maen nhw'n rhannu'r un bwyd, cerddoriaeth, chwerthin, gemau cyfrifiadur a hyd yn oed breuddwydion - ond nid hil. Mae Roger yn ddu a Harry yn wyn ... ond beth yw'r ots am hynny?

Pan mae Roger yn cael ei ailgartrefu, mae Harry yn cael ei adael ar ôl yn y system ofal, ac mae'r brodyr yma’n dechrau cerdded ar hyd llwybrau gwahanol iawn. Pan fydd Roger yn dychwelyd i ddathlu pen-blwydd Harry, nid ei enw newydd Runaku yw’r unig newid, ac mae’r aduniad y bu dyheu amdano’n llawer mwy cymhleth.

Mae HUMAN NURTURE yn ddrama newydd gan Ryan Calais Cameron am hil, braint a pherthyn, ac yn cynnwys cerddoriaeth fyw, symudiadau a digon o ddeinameit!

Theatre Centre | Sheffield Theatres


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!Adolygiadau

  • 0 Stars

    Its visceral rawness and total authenticity hit you in the gut
    The Guardian
  • 0 Stars

    honest and effective exploration of the subject matter... such a stimulating evening in the theatre