How to be Well in a World that is Sick

Past Production

See dates and times  

Yn llwm, yn obeithiol, yn feiddgar ac yn llawn llawenydd, mae Bethan yn rhannu ei stori.

Gan ymgorffori rhyddid afieithus a heintus, mae'n tynnu ar ei phrofiadau o wella o drawma dwfn oherwydd trais rhywiol a domestig. Stori am syrthio i dywyllwch, ymladd yn erbyn y diafol y tu mewn a thu allan, am godi'n ôl eto, ac ailddarganfod y golau.

Felly beth allwn ni ei wneud, pan fydd pethau poenus yn digwydd i ni? Ble allwn ni fynd?

Embodying an exuberant and contagious freedom, she draws on her experiences of healing deep trauma from sexual and domestic violence. A story of falling into darkness, fighting demons inside and out, of getting back up again, and re-finding the light.

So what can we do, when painful things happen to us?

Where can we go?

0 Stars

There is so much in this show I have never seen before
Audience feedback

0 Stars

You are speaking out what my mind has questioned forever
Audience feedback