Horse Country

Past Production

See dates and times  

Anarchaidd a swreal.
Fel Abbott a Costello ar asid.

Dau ffŵl yn yfed bourbon ac yn chwarae chardiau, yn araf ddadansoddi cyfalafiaeth, môr-lewod, diwylliant y gorllewin, pysgota a hil-laddiad... y math yna o bethau hollol gyffredin. Wrth i Sam a Bob chwilio’n ddyfal am y naw o ddiemwntau, mae’r hyn sy’n dilyn yn ddoniol ac yn ddamniol.

Flying Bridge

0 Stars

Tarantino by way of Beckett
New York Herald

0 Stars

Sharp, brilliant, intense
The Scotsman

Dewis a Chymysgu

5 sioe am £30 | 3 sioe am £24

Creu eich bag eich hun o theatr wych - Ychwanegu’r sioeau i’ch basged - Arbed hyd at £50.

Yn berthnasol i'r sioeau canlynol: The Gods The Gods The Gods | Angel | Still Floating | Horse Country | The Gods Are All Here | Fake News | Gigs Clwyd | Cabarela

Telerau ac Amodau | Yn amodol ar argaeledd. | Ar gael pan fyddwch yn prynu’r holl docynnau ar yr un pryd. | Dim ond yn ddilys ar gyfer y sioeau a’r cyfuniadau sydd wedi’u nodi. | Yn ddilys ar gyfer tocynnau pris llawn yn unig.