Heaven and Hell

See dates and times  

Hell is other people…
Are we honest about our failings?
What’s on the other side?

3 plays including Sartre’s classic, Huis Clos.


“Home and Away” gan Mike van der Eijk - Pan mae’r diwedd anochel yn cyrraedd, be sy’n digwydd wedyn? Mae’r gomedi newydd yma’n cynnig digon i gnoi cil arno a llawer o chwerthin gan bryfocio atebion i gwestiynau oesol…

“Purgatory” gan Karen Picton - 3 merch bwerus mewn gofod lle mae amser wedi sefyll yn llonydd yn ôl pob tebyg … Cleopatra, Florence Nightingale a Marilyn Monroe. Gwyliwch wrth iddyn nhw ddarganfod gorffennol ei gilydd a dod i delerau â'u dyfodol newydd.

Huis Clos*, clasur Jean-Paul Sartre - Tri pherson, sydd wedi marw yn ddiweddar, a bellach wedi cyrraedd Uffern, ac yn fuan byddant yn dod i ddeall beth yw natur eu hartaith tragwyddol)

*mewn cyfieithiad newydd gan Michael Stevens


Suitcase Theatre is a community theatre group based in Mold which welcomes participants of all ages and levels of experience.