Hansel and Gretel

Past Production

Opera Canolbarth Cymru

See dates and times  

Daw tymor Straeon Tylwyth Teg Opera Canolbarth Cymru i ben gyda chlasur Humperdinck o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn seiliedig ar stori dylwyth teg y Brodyr Grimm, mae’r cynhyrchiad newydd hwn yn cael ei ganu yn Saesneg.

Perfformir sgôr Humperdinck gan y gerddorfa glodwiw, Ensemble Cymru, gyda cherddorfa gostyngol newydd a gyfansoddwyd gan Gyfarwyddwr Cerdd OCC, Jonathan Lyness.

Mae Opera Canolbarth Cymru wedi derbyn nifer o wobrau, gan gynnwys dwy Wobr Opera Darbodus am “ragoriaeth, creadigrwydd, arloesedd a hygyrchedd.”