Gwlad Yr Asyn

Past Production

Wyn Mason

See dates and times  

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr, mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Phrifysgol De Cymru

Nid asyn cyffredin ’mo Ari; cafodd ei magu’n hapus ymhlith pobl. Ond pan mae cyfeillgarwch annisgwyl yn tyfu rhyngddi hi a rebel o asyn, yn sydyn daw’n ymwybodol o’i chaethiwed.

Pan ddaw cyfle i ddianc, tybed a fydd Ari’n mentro drwy’r glwyd agored a mynnu ei rhyddid?

Wedi’i gyfarwyddo gan Steffan Donnelly, dyma gynhyrchiad llawn hiwmor, dychan a chân, i brocio a swyno cynulleidfaoedd yr haf hwn.

Steffan Donnelly, Cyfarwyddwr Gwlad yr Asyn yn trafod y sioe

Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.