Mwynhewch gomedi tywyll clodwiw Alan Harris yn y digwyddiad digidol cyfyngedig hwn, wedi'i ffilmio'n fyw o flaen cynulleidfa stiwdio yn Theatr Clwyd. Cafodd y 6 chamera, cipio HD llawn ei saethu a'i olygu gan dîm technegol a ffrydio byw Theatr Clwyd.


Tocynnau

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma’n rhoi mynediad 24 awr (00:00 i 23:59) ar ddiwrnod eich pryniant.

 • £3 – Pris hygyrch i’r rhai sydd ar incwm is.
 • £5 – Pris safonol - y swm a argymhellir ar gyfer y ffilm hon.
 • £10 – Tocynnau cefnogwyr ar gyfer y rhai sydd am dalu ychydig mwy er mwyn i’n galluogi ni i ffilmio ein sioeau yn ogystal â chynnig tocynnau hygyrch am bris is.


Dewiswch y pris sydd yn iawn i chi, os gwelwch yn dda.

Bydd yr holl fanylion am sut i wylio yn cael ei e-bostio atoch ar eich tocyn wedi i chi ei brynu!


Yn ychwanegu cigoedd at pizzas, nid yw bywyd Jim yn mynd i unman.

Ond wrth wylio I Hired A Contract Killer, mae’n dod o hyd i ateb – fe fydd yn trefnu i rywun ei ladd.

Beth allai fynd o’i le?


Cynhyrchiad Theatr Clwyd
Comisiynwyd ar y cyd â Wiltshire Creative

Rhyddhau digidol ar y cyd â Wiltshire Creative, Theatr y Torch, Pontio, Theatr Hafren, Canolfan y Celfyddydau Taliesin a Chapter, Caerdydd.Adolygiadau

 • 4 Stars

  A seriously clever new comedy
  The Times
 • 4 Stars

  A darkly comic play that is both hugely entertaining yet deeply unsettling
  Get The Chance
 • 4 Stars

  Immersive, disconcerting comedy
  The Stage