5 drama| 10 Actor | 1 sioe wych

Ymgollwch eich hun mewn storiâu annisgwyl – o becynnau dirgel i fynd yn ôl mewn amser – dyma noson o gomedi, drama ac angerdd mewn ffurf dramâu byrion.

Pum drama am bris un!

Pob wythnos, bydd pum drama fer newydd yn cael eu perfformio fel casgliad gyda’u gilydd gan 10 actor.

Cadwch yr actorion ar flaenau eu traed – achos CHI fydd yn dewis pwy fydd yn chwarae pwy, beth fyddent yn eu gwisgo a pha bropiau byddent yn eu defnyddio!

Wedi eu perfformio mewn ffurf theatr gron gydag wynebau cyfarwydd o’r llwyfan a’r sgrin, wedi eu hysgrifennu gan ein hawduron mwyaf cyffrous!

Gwerth ei weld os ydych yn mwynhau:Talking Heads Alan Bennett, Whose Line Is It Anyway? neu Black Mirror


Dramâu ac Awduron

Y pum drama a berfformir yn ystod yr wythnos hon fydd:

Beginnings/Dechreuadau
gan Alun Saunders

Beth sydd arnoch ei angen i ddechrau adeiladu cenedl newydd? Ffiniau, fflagiau, symbolau cenedlaethol, llywodraeth, neu efallai gynllun iaith.
Ond pan mae pawb yn pechu am rywbeth efallai mai diswyddiad yw lle mae undod yn dechrau? Comedi clyfar am genedl a hunaniaeth.

Normal Day
gan Amy Bethan Evans

Ydych chi’n cofio’r adeg cyn i’r holl beth ddigwydd? Y pethau a wnaethom ni, y llefydd aethom ni, ein hymddygiad? Ar Ddiwrnod Yn Ôl I Normalrwydd bydd popeth yn iawn, bydd? Ond beth sy'n digwydd pan fydd normal yn teimlo'n llai pwysig ac yn teimlo'n llethol?

Seen
gan Katherine Chandler

Mae dêts cyntaf yn uffernnol. Yr oll rydych wedi ei rannu yw eich proffil Y cyfan rydych chi wedi'i rannu yw eich proffiliau sydd wedi'u gosod yn amrwd. Rhoi eich hun allan yna, yn gobeithio y gwnânt nhw edrych yn ôl a dweud ia.

Comedi rhamantus ffraeth a chlyfar, am ddweud helo am y tro cyntaf.

Teitl i'w gadarnhau

gan Mali Ann Rees

Mae Beth a Hannah yn ffrindiau gorau, dawnsio, pel droed, ysgol, ynglwm y neu gilydd, gyda’u gilydd am byth. Nes iddynt beidio a bod. Nes I’w llwybrau ddargyfeirio, mae’r pellter yn tyfu ac mae bywyd yn cydio.

In The End
gan Tracy Harris

Y tu ôl i'r gwenu hapus, y ganmoliaeth a'r cyfaddawdau yw'r hyn rydyn ni'n ei feddwl mewn gwirionedd am ein perthynas. Yn ffantasïo am sut y gallai fod yn wahanol, a sut y byddai yn dadfeilio. Rydyn ni i gyd wedi meddwl hynny, gan ei wneud, fodd bynnag ...


Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.


Cast a Chreadigol