5 drama| 10 Actor | 1 sioe wych

Ymgollwch eich hun mewn storiâu annisgwyl – o becynnau dirgel i fynd yn ôl mewn amser – dyma noson o gomedi, drama ac angerdd mewn ffurf dramâu byrion.

Pum drama am bris un!

Pob wythnos, bydd pum drama fer newydd yn cael eu perfformio fel casgliad gyda’u gilydd gan 10 actor.

Cadwch yr actorion ar flaenau eu traed – achos CHI fydd yn dewis pwy fydd yn chwarae pwy, beth fyddent yn eu gwisgo a pha bropiau byddent yn eu defnyddio!

Wedi eu perfformio mewn ffurf theatr gron gydag wynebau cyfarwydd o’r llwyfan a’r sgrin, wedi eu hysgrifennu gan ein hawduron mwyaf cyffrous!

Gwerth ei weld os ydych yn mwynhau:Talking Heads Alan Bennett, Whose Line Is It Anyway? neu Black Mirror


Dramâu ac Awduron

Y pum drama a berfformir yn ystod yr wythnos hon fydd:

Just Another Blue Marble gan Meredydd Barker

Gofod, y ffin olaf ... Mae llong ofod yn anelu am y Ddaear, mae’r criw ychydig, wel, od. Ond ydyn nhw'n ymwelwyr o fyd arall mewn gwirionedd? Dyma gomedi hurt doniol gydag arlliwiau o Doctor Who a The Hitchhiker's Guide To The Galaxy ynddi.

Finding Feet gan Sam O'Rourke

Beth sydd wedi’ch gwneud chi yn pwy yr ydych chi heddiw? Y camau rydych wedi’u cymryd? Y cwympiadau rydych wedi’u cael? Neu’r Meddyg sydd wedi cael ei argymell gan Jessie J a Nicholas Witchell?

The Ongoing Eternal Search For "Da" gan Mari Izzard

Ydych chi’n teimlo fel eich bod yn byw mewn gem fidio? Lefelu i fyny, dod o hyd i fanteision, cadw'ch bar egni yn uchel, ailosod ac yna ailddechrau.

Yn y ddrama gomedi tywyll hon am berthynas pwy wnaiff ennill y gêm fai? Meddyliwch Zelda a Mario yn cwrdd â Whose Afraid Of Virginia Woolf.

Nine Point Two Minutes gan Ming Ho

Beth allwch chi ei gyflawni mewn 9.2 funud? A allwch chi wirioneddol ddeallt problemau rhywun, neu gwneud ddiagnosis, neu newid bywyd? Caiff bywyd heb werthfawrogiad y GP eu harchwilio o ddwy ochr i’r ddesg groeso yn y ddrama deimladwy ac effeithiol hon.

Life 2.0 gan Matthew Bulgo

Caiff eitem annisgwyl ei adael ar y stepan drws. Ond beth yw e? Pan ei fod yma heddiw? Ac a ddylen ni ei gyffwrdd? Pan ddechreuwch ofyn a yw gwrthrychau difywyd yn ffrind neu'n elyn mae mwy i hyn nag sy'n cwrdd â'r llygad.

Drama fer ffurf Black Mirror gyda byrfyfyr annisgwyl...


Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!


Cast a Chreadigol