Dosbarth Meistr Dawnsio Creadigol a Symudiad (17+ oed)

Past Production

See dates and times  

Dosbarth Meistr creadigol a chyffrous lle bydd Annie-Lunnette yn eich helpu chi i archwilio sut i chwarae gyda symudiad yn y gofod rydych chi ynddo nawr a sut gall hyn arwain yn greadigol at greu naratif byr drwy symudiad.

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar symudiad theatrig mewn perthynas â gwaith testun, gan ddefnyddio sgriptiau a phrops, ac annog rhyddid artistig a chwarae, a bydd yn gorffen gyda chwestiynau ac atebion. Sesiwn perffaith ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am symudiad theatrig a’r diwydiant. Does dim angen unrhyw brofiad o ddawns.

Yn gydsylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig y cwmni llwyddiannus, C-12 Dance Theatre, mae gwaith Annie-Lunnette yn arbenigo mewn cynhyrchu, creu a dyfeisio cynyrchiadau dawns gwreiddiol, corfforol a chyfoes. Mae ei gwaith wedi mynd â hi ar deithiau cenedlaethol a rhyngwladol ac roedd yn Gyfarwyddwr Symudiad ar gyfer Pavilion gan Theatr Clwyd.