Clwb Comedi Arlein - Ebrill

See dates and times  

Mae Clwb Comedi Theatr Clwyd yn ôl, yn fyw ac ar-lein ar gyfer sioe arbennig ym mis Ebrill, wedi'i ffrydio'n fyw yn uniongyrchol i'ch dyfais!

Yn serennu: Lou Conran (BBC R4 Extra’s Comedy Club), Stephen Cookson (World One Liner Champion 2019), Allan Finnegan (Britain's Got Talent) and Kiri Pritchard-McLean!

I wylio ein digwyddiadau ar-lein bydd arnoch chi angen:

  • Dull o wylio cynnwys ar y rhyngrwyd – gall fod yn liniadur, ffôn neu dabled hyd yn oed!
  • Cyswllt da â’r rhyngrwyd – byddem yn argymell cyflymder lawrlwytho o 2mbps o leiaf – gallwch brofi eich cyflymder drwy fynd ar google, teipio ‘prawf cyflymder rhyngrwyd’ a chlicio ar ‘cynnal prawf cyflymder’ neu fynd i www.speedtest.net.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r porwyr diweddaraf – byddwn yn gweithio yn Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer neu Microsoft Edge – efallai na fydd rhai fersiynau hŷn o borwyr (mwy na 3 oed fel rheol) yn gweithio ac efallai y bydd angen eu diweddaru.

Hefyd byddem yn argymell, wrth wylio, mai dim ond un tab (neu sgrin pori) sydd ar agor. Gall bod â thabiau a sgriniau niferus ar agor achosi’r chwaraewr i fod yn arafach oherwydd y cof sydd ei angen ar gyfer yr holl dabiau (gan arafu’r cyfrifiadur).

Yn olaf, os cewch chi unrhyw broblemau, peidiwch â phoeni – cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys y broblem.