Clwb Comedi Ebrill

Past Production

See dates and times  

Yn serennu Alex Boardman & Matt Rees

*Line-ups can be subject to change


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!


Cast a Chreadigol