Celebrated Virgins

See dates and times  

Pan ddaeth Sarah ac Eleanor o hyd i’w gilydd, cawsant eu gorfodi i adael eu cartrefi a’u halltudio gan gymdeithas. Gan ddechrau bywyd newydd yn Llangollen, daethant yn enwog, a chael eu gorfodi i wylio straeon eu bywydau eu hunain yn cael eu hysgrifennu gan y rhai na allai fyth ddeall. Nawr, maen nhw'n ôl, yn barod i hawlio eu stori yn ôl, yn gwbl haeddiannol - ar eu telerau eu hunain.

Drama newydd yn seiliedig ar stori wir y Fonesig Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby.

Cyfarwyddwyd gan Eleri Jones

Gyda diolch arbennig i Ymddiriedolaeth Carne am gefnogi Hyfforddeiaeth Theatr Clwyd Carne i Gyfarwyddwyr yng Nghymru.


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!


Cast a Chreadigol