Catching Comets

Past Production

Piers Black

See dates and times  

4 Stars

The Stage

4 Stars

The Scotman

Ar ôl darganfod comed yn teithio tuag at y Ddaear, mae Toby yn gweithredu ac yn dod yn arwr yn ei ffilm ei hun gyda’r nod o achub y byd rhag dinistr mawr. O fynd yn ôl flwyddyn: mae Toby yn cael ei daro oddi ar ei lwybr pan mae rhywun yn glanio yn ei fywyd.

Ffilm drychineb am syrthio mewn cariad. Neu gomedi ramantus am ddiwedd y byd.

Sioe newydd yw Catching Comets sy'n gofyn sut rydyn ni i fod i fod yn fawr, yn ddewr ac yn gryf pan nad ydyn ni'n edrych nac yn swnio’n debyg o gwbl i'r arwyr y gwnaethon ni dyfu i fyny yn eu cwmni ar ein sgriniau.

Mae hwn yn ddigwyddiad ‘dod â’ch cadair eich hun’ – does gennym ni ddim seddau ar gael ar gyfer ein perfformiadau awyr agored, felly cofiwch ddod â chadair wersylla gyda chi os oes gennych chi un. Caniateir opsiynau eistedd eraill: rygiau, blancedi, matiau, stolion, gorseddi, soffas (ond mae’n syniad da glynu wrth yr opsiwn mwyaf symudol).

Unrhyw gwestiynau neu broblemau gydag archebu?

Ffoniwch dîm cyfeillgar ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (10am i 5pm)


Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.