Catch Me If You Can

See dates and times  

Seren Dallas Patrick Duffy, Linda Purl (Happy Days) a Gray O’Brien (Coronation Street) sy’n arwain y cast yn y cynhyrchiad newydd yma o’r gomedi iasoer glasurol ar Broadway.

Caiff yr Arolygydd Levine ei alw i dŷ ym mynyddoedd anghysbell y Catskills i ymchwilio i ddiflaniad dirgel Elizabeth Corban sydd newydd briodi. Mewn datblygiad od, mae dynes yn cyrraedd y tŷ gan hawlio mai hi yw’r Elizabeth goll ond, yn hytrach na dathlu’r aduniad, mae ei gŵr yn ei chyhuddo o fod yn dresmaswr. Dim ond dechrau yw hyn ar gyfres o ddigwyddiadau dyrys, lle nad oes unrhyw beth nac unrhyw un fel mae’n ymddangos. A fydd y gyfres ryfeddol yma o droi a throelli yn llawn syndod yn arwain at lofruddiaeth yn y diwedd?

Wedi’i haddasu o’r ddrama Trap For a Lonely Man gan yr awdur Ffrengig, Robert Thomas, mae’r stori adloniadol yma wedi bod yn destun tair ffilm lwyddiannus.

Bill Kenwright Ltd


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.