Cat On A Hot Tin Roof

Tennessee Williams

See dates and times  

4 Stars

The Guardian

Ar noson chwilboeth ym Mississippi, mae’r celwyddau’n mygu cymaint â’r gwres llethol.

Mae Maggie wedi brwydro yn erbyn tlodi ond bellach mae hi mewn priodas ddi-serch, ddi-werth. Mae ei gŵr, Brick, cyn bêl droediwr proffesiynol, yn yfed i foddi’r brifo mae wedi’i gloi y tu mewn iddo. Pan mae’r teulu Pollitt cyfan yn cyfarfod ar gyfer pen blwydd mawr Dadi yn 65oed, maen nhw’n barod am ffrae.

Wrth ddechrau colli rheolaeth ar wirioneddau andwyol, mae’r teulu’n mynd ati i warchod eu hunain, a’i gilydd, rhag chwalfa.

Mae’r adfywiad newydd a beiddgar yma o gampwaith telynegol Tennessee Williams a sicrhaodd Wobr Pulitzer iddo’n bortread disglair o’r hyn sydd ei angen i oroesi mewn cymdeithas lle rydyn ni i gyd yn ysu am deimlo'n rhydd.

Cyfarwyddwyd gan Anthony Almeida

Enillydd Gwobr Cyfarwyddwr Syr Peter Hall RTST 2019.

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Everyman a Playhouse, Curve Leicester a’r English Touring Theatre

Cefnogwyd gan grant gan y Royal Theatrical Support Trust


This show is part of a subscription deal that helps you save £££ when booking multiple shows - click here to find out more!

Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.
Adolygiadau

  • 4 Stars

    An imaginative staging of Tennessee Williams’ classic foregrounds the southern drama’s roots in Greek tragedy
    The Guardian