Cat On A Hot Tin Roof

Past Production

Tennessee Williams

See dates and times  

4 Stars

The Guardian

Ar noson chwilboeth ym Mississippi, mae’r celwyddau’n mygu cymaint â’r gwres llethol.

Mae Maggie wedi brwydro yn erbyn tlodi ond bellach mae hi mewn priodas ddi-serch, ddi-werth. Mae ei gŵr, Brick, cyn bêl droediwr proffesiynol, yn yfed i foddi’r brifo mae wedi’i gloi y tu mewn iddo. Pan mae’r teulu Pollitt cyfan yn cyfarfod ar gyfer pen blwydd mawr Dadi yn 65oed, maen nhw’n barod am ffrae.

Wrth ddechrau colli rheolaeth ar wirioneddau andwyol, mae’r teulu’n mynd ati i warchod eu hunain, a’i gilydd, rhag chwalfa.

Mae’r adfywiad newydd a beiddgar yma o gampwaith telynegol Tennessee Williams a sicrhaodd Wobr Pulitzer iddo’n bortread disglair o’r hyn sydd ei angen i oroesi mewn cymdeithas lle rydyn ni i gyd yn ysu am deimlo'n rhydd.

Cyfarwyddwyd gan Anthony Almeida

Enillydd Gwobr Cyfarwyddwr Syr Peter Hall RTST 2019.

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Everyman a Playhouse, Curve Leicester a’r English Touring Theatre

Cefnogwyd gan grant gan y Royal Theatrical Support Trust


This show is part of a subscription deal that helps you save £££ when booking multiple shows - click here to find out more!

Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!
Adolygiadau

  • 4 Stars

    An imaginative staging of Tennessee Williams’ classic foregrounds the southern drama’s roots in Greek tragedy
    The Guardian