Clwb Comedi: Rhagfyr

Past Production

See dates and times  

Yn serennu Brennan Reece (Live At The Apollo), Steve Day (“Revelatory” - The Guardian) & Peter Brush (Alexei Sayle tour support).

Oherwydd amgylchiadau na ellid eu rhagweld, ni fydd Kiri Pritchard-McLean yn ymddangos.


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.