Boeing Boeing

Past Production

See dates and times  

Ffars gyflym, arobryn.

Paris, 1962. Mae gan Bernard, pensaer llwyddiannus, fywyd carwriaethol cymhleth iawn.

Mae ei dair dyweddi, Gloria, Gabriella a Gretchen, yn gweithio i wahanol gwmnïau awyrennau gydag amserlenni gwahanol. Gyda help ei forwyn hirddioddefus, Bertha, mae Bernard rywsut wedi llwyddo i gadw’r tair yn hapus heb ddod i wybod am ei gilydd.

Fodd bynnag, mae dyfodiad hen ffrind o’r taleithiau a lansiad jet newydd hynod gyflym yn gwthio cynlluniau Bernard, sydd wedi’u creu’n ofalus, i anhrefn comig.

Roedd ffars arobryn Marc Camoletti yn llwyddiant ysgubol yn y West End ac ar Broadway ac mae wedi rhoi pleser mawr i gynulleidfaoedd ledled y byd ers dros 50 mlynedd.

London Classic Theatre


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!