Mae Beauty yn ddoniol, yn glyfar ac yn barod am roc, mae’r Beast yn flewog a blin ac ar fin cael andros o sioc!

Oes dianc rhag y felltith?
Fydd popeth yn dda tybed wir?
Fydd cariad yn achub y dydd?


Mae ein panto roc a rôl enwog sydd wedi’i ysgrifennu gan y Cymro Christian Patterson (Jack and The Beanstalk) yn ei ôl, gyda
ffrogiau boncyrs a setiau pefriog!

Theatr Clwyd

Oherwydd pandemig Covid 19 mae'r sioe hon yn cynnwys cadw pellter cymdeithasol ar hyn o bryd*.

Mae'r system sy'n gweithredu ein tocynnau'n awtomatig yn sicrhau bod pob archeb yn cadw pellter ac yn y seddi gorau sydd ar gael. Er ein bod wedi profi hyn a'i fod yn gweithio'n eithaf da, mae'n golygu, am y tro, na allwch ddewis eich sedd eich hun wrth archebu ar-lein.

Os oes arnoch chi angen seddi penodol neu os hoffech sgwrsio drwy eich archeb, mae ein tîm gwerthiant yma i helpu - os byddwch yn ffonio 01352 344101 neu'n e-bostio box.office@theatrclwyd.com**

*Mae Llywodraeth Cymru, adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, wedi nodi y bydd cadw pellter cymdeithasol yn parhau am weddill 2021. Os bydd hyn yn newid, byddwn wrth gwrs yn cysylltu â chi!

**Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn a gallwn eich ffonio chi'n ôl!