As You Like It

gan William Shakespeare

See dates and times  

Daw comedi lawen Shakespeare yn fyw yn y sioe newydd feiddgar a hygyrch yma.

Pan gaiff merch Dug ei halltudio i goedwig ochr yn ochr â gwrthrych ei rhamant, daw’n rhan o gêm lle nad oes unrhyw un fel maent yn ymddangos. A fydd cariad yn concro popeth yn y ddrama ffraeth yma lle mae’r byd cyfan yn llwyfan?

Northern Broadsides sy’n cyflwyno’r cynhyrchiad o safon byd yma gyda 12 actor gwych o’r gogledd.


Mesurau Diogelwch Covid

Gallwch brynu tocynnau gyda ni yn hyderus - byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda'ch archeb, a byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn gyfforddus. I ddarganfod mwy am ein mesurau diogelwch, cliciwch yma.

Pasys Covid y GIG

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o Basys Covid y GIG i gynnwys sinemâu a theatrau. Mae hynny'n golyg y bydd arnoch angen pas Covid y GIG i fynychu digwyddiadau gyda ni – does dim byd I boeni amdano, dyma wybodaeth pellach am sut I gael eich pas yn hawdd ac yn gyflym – cliciwch yma.