An Evening With The Dame

Past Production

See dates and times  

Ad/Lib Cymru yn cyflwyno noson gyda Brenhines Dêms Pantomeim gwbl unigryw Theatr Clwyd.

Bydd Dêm Blodwen Big Breaths yn sgwrsio gyda'r actor Ieuan Rhys am ei bywyd yn tyfu i fyny yn Pantoland. Colli ei gŵr cyntaf oherwydd madarch gwenwynig, a bod yn anlwcus i golli ei hail ŵr oherwydd madarch gwenwynig. A’i thrydydd gŵr – wel marw pan gafodd ei daro dros ei ben gan badell ffrïo wnaeth o – am wrthod bwyta’r madarch gwenwynig!

Hefyd - y gwestai arbennig fydd Phylip Harries (rheolwr Blodwen) ac fe fydd e'n ateb eich holl gwestiynau.