An Audience With Shane Williams

Gyda Phyl Harries ac Ieuan Rhys

See dates and times  

Fersiwn gyddwys o AdLib’s ‘An Evening With Shane Williams’ a gynhyrchwyd yn arbennig i'r cyfnod hwn. Cyfle i glywed rhai o straeon y chwedlau chwaraeon oddi ar y cae rygbi. Byddwch yn chwerthin yn uchel ar straeon Shane am ei amser yn chwarae i Gastell-nedd, Y Gweilch ac wrth gwrs dros Gymru.

Yn gofyn mwyafrif o'r cwestiynau fydd hoff dame pantomeim Theatr Clwyd, Phyl Harries a'i bartner comedi, yr actor Ieuan Rhys. Ond ni fydd Phyl & Ieu yn gofyn yr holl gwestiynau - bydd cyfle i'r gynulleidfa ofyn ychydig o gwestiynau i Shane hefyd. Dewch yn barod.

Mae’r tocynnau’n gyfyngedig er mwyn caniatáu ar gyfer cadw pellter corfforol ymhlith y gynulleidfa. Os ydych chi’n cael anhawster dod o hyd i’r tocynnau rydych chi eu heisiau, cliciwch yma i gael eich ychwanegu at ein rhestr aros a phan fyddwn ni’n gallu rhyddhau mwy o docynnau, bydd tîm y swyddfa docynnau yn cysylltu â chi.