Absurd Person Singular

Past Production

Alan Ayckbourn

See dates and times  

4 Stars

The Guardian

Tri chwpwl priod.

Tair cegin.

Tri pharti Nadolig.

Mae Sidney Hopcroft, crefftwr cymharol ddi-nod, yn perswadio ei wraig Jane i gynnal parti yn y gobaith o gael ffafr gan reolwr banc a phensaer lleol. Wrth i’r dathliadau ddechrau, mae gwahaniaethau dosbarth ac uchelgais pur yn cyfuno i greu doniolwch mawr wrth i’r cymeriadau, fesul un, geisio lloches yng nghegin Jane.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, mae’r Jacksons a’r Brewster-Wrights yn cymryd eu tro i gynnal y dathliad. Ond mae seren Sidney wedi dechrau codi i’r entrychion ac mae’r rôl yn newid yn gynyddol wrth i’r craciau ym mhriodasau’r cyplau eraill ddechrau ymddangos.

Mae campwaith comig Alan Ayckbourn am ddringo’r ystol gymdeithasol yn gymysgedd gref o ffars a chomedi dywyll.

Cyfarwyddwyd gan Michael Cabot
Cynllunio Set gan Simon Scullion
Cynllunio Goleuo gan Andy Grange
Cynllunio Gwisgoedd gan Kate Lyons

London Classic Theatre


This show is part of a subscription deal that helps you save £££ when booking multiple shows - click here to find out more!

Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!Adolygiadau

  • 0 Stars

    A master of comic ingenuity
    The Guardian