Absurd Person Singular

Alan Ayckbourn

See dates and times  

4 Stars

The Guardian

Tri chwpwl priod.

Tair cegin.

Tri pharti Nadolig.

Mae Sidney Hopcroft, crefftwr cymharol ddi-nod, yn perswadio ei wraig Jane i gynnal parti yn y gobaith o gael ffafr gan reolwr banc a phensaer lleol. Wrth i’r dathliadau ddechrau, mae gwahaniaethau dosbarth ac uchelgais pur yn cyfuno i greu doniolwch mawr wrth i’r cymeriadau, fesul un, geisio lloches yng nghegin Jane.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, mae’r Jacksons a’r Brewster-Wrights yn cymryd eu tro i gynnal y dathliad. Ond mae seren Sidney wedi dechrau codi i’r entrychion ac mae’r rôl yn newid yn gynyddol wrth i’r craciau ym mhriodasau’r cyplau eraill ddechrau ymddangos.

Mae campwaith comig Alan Ayckbourn am ddringo’r ystol gymdeithasol yn gymysgedd gref o ffars a chomedi dywyll.

Cyfarwyddwyd gan Michael Cabot
Cynllunio Set gan Simon Scullion
Cynllunio Goleuo gan Andy Grange
Cynllunio Gwisgoedd gan Kate Lyons

London Classic Theatre


This show is part of a subscription deal that helps you save £££ when booking multiple shows - click here to find out more!

Covid

Gallwch brynu tocynnau yn hyderus gyda ni wrth i sioeau byw ddychwelyd – byddwn yn cysylltu os bydd unrhyw beth yn newid gyda’ch archeb, a byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn hwyl. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae'ch seddi wedi newid?

Ar hyn o bryd mae ein tîm gwerthu yn brysur yn symud archebion oherwydd newidiadau i reolau Covid. Os ydych wedi derbyn tocynnau newydd, byddwch yn dawel eich meddwl bod eich seddi newydd mor agos at eich archeb wreiddiol â phosibl. Os hoffech newid eich archeb, cysylltwch â ni ar ôl 1 Medi os gwelwch yn dda.Adolygiadau

  • 0 Stars

    A master of comic ingenuity
    The Guardian