Eisteddfod Clwyd

Cyflwyniad

Anfonwch fideos o'ch talent gerddorol atom ni!

Ym mis Mehefin eleni rydym yn agor ein drysau digidol i gerddorion ifanc Sir y Fflint, gan rannu’r dalent greadigol ifanc orau sydd gan ein sir i gynnig. Mae 8 categori ar gael i gymryd rhan – o offerynwyr unigol i grwpiau – gyda medalau a gwobrau ar gyfer y gorau yn y dosbarth, ac adborth ysgrifenedig ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan.

Byddwn yn rhannu pob ymgais yn ystod mis Mehefin!

Pam gwneud hyn?

Rydym eisiau rhannu rhai o dalentau anhygoel ein rhanbarth drwy roi cyfleoedd perfformio i'n cerddorion ifanc ac arddangos eu talent i'r cyhoedd yn ehangach, gan gynnwys teulu a ffrindiau. Mae'n gyfle gwych i rannu eich angerdd a chael adborth gan weithwyr cerddoriaeth proffesiynol.

Y categorïau

Dyma'r categorïau sydd ar gael i gystadlu ynddynt:

 • Offeryn Unigol
  • Dechreuwyr i Radd 1 (1 darn, dim mwy na 2 funud)
  • Gradd 2 i 3 (1 darn, dim mwy na 3 munud)
  • Gradd 4 i Radd 5 (1 darn, dim mwy na 4 munud)
  • Gradd 6+ (1 darn, dim mwy na 6 munud)
 • Lleisiol
  • Oedran Ysgol Gynradd (1 darn, dim mwy na 2 funud)
  • Ysgol Uwchradd Blynyddoedd 7 i 9 (1 darn, dim mwy na 3 munud)
  • Ysgol Uwchradd Blynyddoedd 10 i 13 (1 darn, dim mwy na 6 munud)
 • Categori Agored
  • Ar agor i bob oedran a gallu ar gyfer unigolion, deuawdau, triawdau a grwpiau. (1 darn, dim mwy na 6 munud)
Medalau a Gwobrau

Bydd yr ymgais orau yn gyffredinol yn ennill tocynnau i gynhyrchiad gan Theatr Clwyd. Byddwn hefyd yn dyfarnu medalau i'r gorau ym mhob categori yn ogystal ag i'r rhai sy'n rhoi perfformiadau nodedig yn y genres canlynol: Gwerin, Clasurol, Theatr Gerddorol, Roc a Phop a Hunanysgrifenedig / Cyfansoddiad. Bydd yr enillwyr hefyd yn cael eu gwahodd i berfformio mewn digwyddiad yn Theatr Clwyd yn y dyfodol!

Sut mae cystadlu?

Llenwch y ffurflen yma: https://forms.gle/KSd2Q151u2K4FF8J6 ac wedyn anfon eich clip ar WeTransfer neu anfon dolen i’ch youtube neu soundcloud i music@theatrclwyd.com.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 7fed Mehefin.

Y Print Mân

 • Gall y cystadleuwyr gyflwyno fideos ar gyfer mwy nag un categori.
 • Gall y cystadleuwyr gyflwyno mwy nag un fideo ar gyfer yr un categori, ar yr amod bod pob fideo’n defnyddio offeryn gwahanol.
 • Dylai’r cystadleuwyr fod wedi'u lleoli yn Sir y Fflint neu'n gysylltiedig â’r sir.
 • Cofnodwch eich cyflwyniad fideo mewn modd tirwedd (landscape)
 • Nodwch eich enw a'ch categori ar ddechrau'r fideo