Sut i ddod o hyd i ni

theatr-clwyd

Ar y ffordd:

Mae Theatr Clwyd yn adeilad mawr brics coch ar ben bryn yn edrych i lawr ar dref Yr Wyddgrug. Mae arwyddion mwynderau hamdden brown a gwyn amlwg yn arwain ar bob dynesfa, ac felly mae’n hawdd iawn cael hyd i ni. Mae ar yr un safle â Chanolfan Ddinesig Sirol Sir y Fflint, sydd hefyd ag arwyddion da.

O arfordir Gogledd Cymru, ewch ar yr A55 tuag at Gaer, cymryd yr allanfa sydd wedi ei nodi Y Fflint a throi i’r dde tuag at Yr Wyddgrug. Ewch trwy bentrefi Northop a Sychdyn, ac edrych am dro i’r dde, gydag arwydd clir, i’r theatr!

O Gaer neu Ogledd-Gorllewin Lloegr, dilynwch arwyddion i Ogledd Cymru a Chonwy. O’r A55, ewch i’r chwith ar yr A494 ar gyfer Yr Wyddgrug. Wrth i chi ddynesu at y dref, mae arwyddion clir i’r theatr ar y dde.

O gyfeiriadau eraill, ewch trwy’r Wyddgrug a chymryd yr A494, ffordd Y Fferi Isaf. Mae arwyddion i’r theatr ar y chwith wedi i chi adael y dref.


Parcio Helaeth Am Ddim

Mae maes parcio mawr dan ddaear yn nhu blaen yr adeilad, gyda mynediad trwy dwnnel i dderbynfa’r theatr. Peidiwch ag achosi rhwystr i fannau parcio i bobl anabl a mynediad i’r gwasanaethau argyfwng wrth y drysau ffrynt os gwelwch yn dda.  

Bws
Mae man aros bysus y tu allan i’r theatr, ar y llwybrau o’r Wyddgrug i’r Fflint a Chaer. Cysylltwch gyda Gwasanaethau Bws ‘Arriva’ am yr amserlen ddiweddaraf ar 01352 758657.

Rheilffordd
Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw’r Fflint (5 milltir) a Chaer (11 milltir).