T&C

Amodau Gwerthu

Ni ellir cyfnewid tocynnau na chael ad-daliad arian na ffioedd.
Caiff y rheolwyr yr hawl i wrthod mynediad i berfformiadau ac, os bydd angen, i newid y rhaglen yn ddirybudd.
Gwaherddir defnyddio camerâu ac offer recordio yn gyfangwbwl.
Ni chaniateir mynediad i rai sy’n hwyr yn cyrraedd nes bydd egwyl addas yn y perfformiad.
Gellir defnyddio’r wybodaeth a roddir at bwrpas cofrestredig o dan amodau deddf Gwarchod Data 1998. Os nad ydych yn dymuno i wybodaeth amdanoch gael ei defnyddio, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda.

Newid Tocynnau ac Ail-werthiant

Newid tocynnau: Gellir newid tocynnau am berfformiad arall o’r un cynhyrchiad 24awr cyn y perfformiad (ffi £1 y tocyn). Bydd hyn yn ol ewyllys y rheolwr ac yn dibynnu ar argaeledd.

Ail-Werthiant
 – Gall tocynnau nad ydych eisiau bellach, gael eu dychwelyd i’r Swyddfa Docynnau ar gyfer Ail-Werthiant. Bydd y tocynnau sydd wedi eu dychwelyd yn cael eu cynnig ar gyfer ail-werthiant, pan mae’r perfformiad wedi Gwerthu Allan yn unig.
Bydd cwsmeriaid yn derbyn Ad-daliad neu Gredyd am werth unrhyw docyn sydd wedi ei hail-werthu.
Bydd ffî ail-werthiant o £1 y tocyn yn cael ei godi. (Ni fydd ad-daliad na chredyd yn cael ei roi am docynnau sydd heb eu gwerthu).

Cynnig Arbennig – Prynu Tocyn i fwy nag un Ffilm

Cyfle i arbed hyd at 25% gyda’n cynnig arbennig i brynu tocyn i fwy nag un ffilm. O 1af Ionawr 2016, o archebu 3 ffilm wahanol cewch arbed 15%, o archebu 4 cewch arbed 20%, ac o archebu 5 cewch arbed 25%.

Rhaid archebu’r ffilmiau i gyd ar yr un pryd er mwyn cael y gostyngiad.

(Ac eithrio Opera’r Met a Sgrinio Byw).

Mae’r cynnig hwn yn dibynnu ar argaeledd, ac fe all y cynnig hwn gael ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg yn ôl disgresiwn Clwyd Theatr Cymru.

Ni ellir defnyddio’r cynnig hwn ar y cyd âg unrhyw gynig arall.