Sut i Archebu

Mae’n syml archebu ar gyfer ein holl ddigwyddiadau trwy ein gwefan neu gyda’n tîm cyfeillgar yn y swyddfa docynnau.

Mewn Person
Pam ddim galw draw i’r theatr, prynnu eich tocynnau a chael golwg o amgylch ein siop?
Agor Llun i Sad 9yb i 8yh. Noder: Ar nos Lun heb unrhyw perfformiadau, bydd y Theatr yn cau am 6pm.
Mae adegau prysur yn dueddol o fod rhwng 6.30yh a 7.45yh.

Dros y Ffôn
Mae ein llinell ffôn (01352 344101) yn agor o 10yb i 6yh. Mae adegau prysur yn dueddol o fod rhwng 10yb i 11yb.

Arlein
Gallwch archebu arlein trwy’r wefan hon. Dewiswch y sioe rydych eisiau ei gweld, sgroliwch i waelod y dudalen i ddewis eich perfformiad ac mi wnaiff y system swyddfa docynnau eich arwain trwy’r gweddill!

Trwy E-bost
Oes gennych ymholiad ynglyn â’ch archeb? Danfonwch ebost atom: boxoffice@theatrclwyd.com ac mi wnawn ateb cyn gynted â phosib!

Ar Facebook neu Drydar
Er nad ydym yn gallu derbyn archebiwn trwy Facebook a Twitter, gallem ateb cwestiynnau a chynnig rhywfaint o gymorth tu allan i oriau.


Seddau ar Gadw
Ddim yn 100% ar faint eich grŵp? Angen ail-wirio’r dyddiad? Gallem gadw tocynnau* heb daliad am dri diwrnod.

Archebion Grŵp
Dod â grŵp mawr gyda chi? Ddim yn siwr ble i eistedd? Eisiau cael y pris gorau bosib? Mae ein tîm yn hollol brofiadol mewn delio â gofynion grŵpiau mawr i sicrhau bod eich ymweliad mor ddi-straen a phosib. Gall gwasanaeth taliadau trwy anfoneb neu gyfnod talu estynedig fod ar gael i chi. Ffoniwch 01352 344101 i archebu.


Talebau Rhodd
Pam ddim rhoi’r anrheg o theatr i ffrind neu eich anwylun? Gall ein Talebau Rhodd gael eu hadbrynu yn erbyn unrhyw gynhyrchiad neu sgriniad ffilm ac maent yn ddilys am 2 flynedd o ddyddiad eu prynnu.


Ymarferion Wisgoedd Agored
Ar gynyrchiadau Theatr Clwyd** mae gennym ymarfer Gwisg Agored y diwrnod cyn i’r cynhyrchiad agor yn swyddogol. Y perfformiadau hyn yw’r cyfle cyntaf i weld y gwaith gwych sydd wedi cael ei greu a’r cyfle i ni hogi’r sioe o flaen cynulleidfa byw, a chefnogol. Mae’r tocynnau yn llawer iawn rhatach ar gyfer y perfformiadau hyn (£5 ar hyn o bryd) ac maent yn gwerthu allan yn gyflym. Gellir eu harchebu arlein neu gyda’n tîm y swyddfa docynnau.

Tocynnau rhad ar gyfer y rhai o dan 26
Os ydych o dan 26 oed fe allech gael tocynnau ar gyfer cynhyrchiad Theatr Clwyd** am dim on £10 ar rai perfformiadau. Gallent gael eu harchenu arlein neu gyda’n tîm y swyddfa docynnau.

 *Ar gyfer sioeau heb eu gwerthu allan yn unig.
**Ac eithrio’r Pantomime