Ad-daliadau, Dychweliadau, Ail-werthiant

Cyfnewidiadau

Newid tocynnau: Gellir newid tocynnau am berfformiad arall o’r un cynhyrchiad 24awr cyn y perfformiad (ffi £1 y tocyn). Yn dibynnu ar argaeledd.

Ad-daliadau
Ni ellir ad-dalu tocynnau ar ôl iddynt gael eu prynnu oni bai fod y perfformiad wedi cael ei ganslo neu ail-drefnu, neu bod newid sylweddol i’r perfformiad yn y rhaglen. Mewn sefyllfa ble mae ad-daliad wedi cael ei wneud, bydd yr ad-daliad yn unol a phris y tocyn yn ogystal ag unrhyw ffi archebu. Mae unrhyw drefniadau personol gan gynnwys teithio, llety neu letygarwch sy’n  ymwneud â’r digwyddiad ac sydd wedi cael eu trefnu gennych wedi eu gwneud ar eich menter eich hun. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio a yw’r digwyddiad wedi’i ganslo neu aildrefnu a’r dyddiad newydd o’r digwyddiad.

Dychweliadau ac Ail-werthiant
Gall tocynnau nad ydych eisiau, gael eu dychwelyd i’r Swyddfa Docynnau ar gyfer ail-werthiant. Ceir tocynnau sydd wedi eu dychwelyd gael eu cynnig ar gyfer ail-werthiant dim ond os yw’r perfformiad wedi gwerthu allan. Bydd y cwsmer yn derbyn ad-daliad neu gredyd am werth unrhyw docynnau wedi eu ail-werthu. Bydd ffi o £1 y tocyn yn cael ei godi ar ail-werthiant. Ni fydd ad-daliad/credyd yn cael ei roi am unrhyw docyn heb ei ail-werthu.