Box Office Contact

Angen y llyfryn? 
Oherwydd y gôst o argraffu a phostio, ni allwn anfon y llyfryn tymhorol i bawb. Mae’r llyfryn tymhorol yn cael ei hanfon i’r rhai nad ydynt yn derbyn ein bwletin e-bost, ac sydd wedi ymweld â ni yn ystod y 18 mis diwethaf. Mae ein llyfrynnau ffilm misol yn cael eu hanfon i’r rhai nad ydynt yn derbyn ein bwletin e-bost, ac sydd wedi ymweld â ni yn ystod y 4 mis diwethaf. Os hoffech dderbyn fersiwn wedi ei phrintio drwy’r post, ffoniwch y swyddfa docynnau ac byddent yn hapus i bostio un atoch!

Cysylltwch â ni
Ffôn: 01352 701521  (Llyn – SadOriau agor: 10yb – 6yh)
Ebost: boxoffice@theatrclwyd.com