Nam Golwg

Perfformiadau Wedi Eu Disgrifio
Ceir berfformiadau wedi eu disgrifio eu darparu ar gyfer y rhan fwyaf o gynyrchiadau Theatr Clwyd. Sain Ddisgrifiad yw sylwebaeth sy’n disgrifio iaith y corff, mynegiant a symudiadau, gan wneud y perfformiad yn glir trwy sain. Mae ‘Taith Gyffwrdd’ o’r llwyfan hefyd ar gael cyn i’r perfformiad gychwyn.

Cyfleusterau mynediad y sinema
Darperir sain-ddisgrifiad ac is-deitlau meddal os ydynt ar gael gan y dosbarthwyr. Bydd y ffilmiau gyda’r cyfleusterau hyn yn cael eu dangos ar brynhawniau Sadwrn a nosweithiau Mawrth fel rheol. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau.