Mynediad i Gadair Olwyn

Hygyrchedd Cadair Olwyn
Mae Theatr Clwyd yn hollol hwylus i gadeiriau olwyn gyda ramp a drws pad cyffwrdd wrth y prif fynedfa. Ceir lifft i bob llawr, gyda thoiledau addas ar y llawr gwaelod a cyntaf. Ceir gofod ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ym mhob un o’r lleoliadau perfformio.

Mae lle parcio i bobl anabl yn agos, gyda mannau penodol wrth du blaen yr adeilad. Mae staff bob amser yn falch o gynnig help pan fo angen. Hysbyswch y Swyddfa Docynnau o’ch gofynion wrth brynu eich tocynnau ac ewch i’r Dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd.