Mynediad i Gadair Olwyn

Hygyrchedd Cadair Olwyn
Mae Theatr Clwyd yn hollol hwylus i gadeiriau olwyn gyda ramp a drws pad cyffwrdd wrth y prif fynedfa. Ceir lifft i bob llawr, gyda thoiledau addas ar y llawr gwaelod a cyntaf. Ceir gofod ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ym mhob un o’r lleoliadau perfformio.