Diffyg Clyw

ipad-tech-rehearsals-1

Archebu Tocynnau
Mae gennym gyfleuster negeseuon testun ar gyfer cwsmeriaid sy’n fyddar, neu gyda nam ar y clyw I allu cysylltu â ni i gadw tocynnau. Y rhif yw 07707 098902.

Perfformiadau Capsiwn
Yn ystod perfformiadau Capsiwn (gan Stagetext) bydd y geiriau yn ymddangos ar sgrîn sydd wedi ei lleoli yn yr awditoriwm ar yr un pryd â’r actorion yn siarad, fel bod pobl âg amhariad clyw yn deallt yn iawn. Am y seddi gorau i allu gweld y capsiynau cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau ar 01352 344101, os gwelwch yn dda.