Bwyd a Diod

Mae ein caffi yn cynnwys nifer helaeth o brydau yn ogystal a phasta, cawl, brechdannau, salad, cacennau a diodydd poeth ag oer.

Mae ein cynhwysion o ffynonellau lleol ac mae ein prydau wedi eu paratoi ar ein safle gan ein chef newydd ardderchog, Tina a’i dîm. Mae’r prisiau o £4 am prif brydau ysgafn. Y lle delfrydol i ddal i fyny hefo ffrindiau neu yn syml, er mwyn mwynhau bwyd da cyn cymeryd eich sedd ar gyfer un o’n perfformiadau byw ni neu sgriniad yn y sinema.

Ar gyfer grwpiau byddem yn argymell i chi archebu bwrdd o flaen llaw ar: 01352 701 533.


Oriau Agor

Bydd ein oriau agor yn newid o bryd i’w gilydd yn dibynu ar amseroedd dechrau ein sioeau.

Am ddiodydd a chacennau:
Dydd Llun: 9am – 5pm
Maw i Sad: 9am – 7:30pm

Cinio:
Llun i Sad: 12pm – 4.30pm

Pryd gyda’r nôs:
Maw i Sad: 5pm – 7.30pm


Bâr

Gyda’r olygfa wefreiddiol yn erdych tuag at Moel Famau, mae ein bâr yn cynnig nifer helaeth o gwrw, gwîn a gwirodydd. Mae’r bâr yn agor o fewn 1 awr cyn pob perfformiad, felly os ydych yn cyrraedd yn gynnar, pam ddim manteisio a chael glasied o wîn neu eich diod gorau, ymweld â’n Siop anrhegion neu Orielau.

Bydd staff y bâr yn hapus iawn i gymeryd eich archeb ar gyfer yr egwyl.


Cynadleddau a Digwyddiadau Busnes

Mae pob cyfleuster byddech eu hangen ar gyfer seminar, cynhadledd, cyfarfod busnes neu weithdy llwyddiannus yma i chi. Mae gennym nifer o ystafelloedd ac ardaloedd sy’n addas ar gyfer pob math ddigwyddiadau, ac mae’r Theatr Anthony Hopkins ar gael ar gyfer cynadleddau mwy. Gallem drefnu eich arlwyo a’ch lluniaeth, darparu cyfarpar ac helpu gwneud eich digwyddiad yn un dosbarth cyntaf!

Cyswllt: Andrew Roberts (andrew.roberts@theatrclwyd.com)