Ychydig o bethau y dylech wybod cyn i ni gychwyn pethau:

1. Adnewyddwch neu ail-lwythwch y dudalen hon ar ddiwrnod y ffrydiad a chewch fynediad i'r perfformiad wedi i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Theatr Clwyd.

2. Mae ychydig o reolaethau yng nghornel dde isaf y fideo - mae un o'r rhain yn caniatáu gwylio sgrin lawn!

3. Os ydych yn profi unrhyw broblemau cael mynediad i’r digwyddiad ar ôl prynu tocyn a derbyn eich tocyn pdf yna sgroliwch i waelod y dudalen hon ac mae gennym rai atebion cyffredin a allai fod o gymorth!

4. Mwynhewch y sioe!


Not got a password? Check out our problem-solving top tips below the videos!


Cael problemau? Gallwn ni helpu!

Weithiau gall un neu ddau o bobl gael problemau wrth geisio cael mynediad i’r fideo. Dyma ychydig o bethau i roi cynnig arnyn nhw:

  • Dim cyfrinair? - Bydd angen i chi greu cyfrinair i gael mynediad i'r fideo. Os cliciwch yma, yna "Wedi anghofio'ch cyfrinair? Ailosod yma" - gallwch ailosod eich cyfrinair - defnyddio'r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch chi brynu'ch tocynnau ag ef. Anfonir dolen atoch sy'n eich galluogi i osod eich cyfrinair. Gwiriwch eich ffolderau sbam oherwydd weithiau gall yr e-bost ailosod cyfrinair fynd ar goll. Os oes gennych fater e-bostiwch ni ar support@theatrclwyd.com

  • Problem mewngofnodi – Bydd angen i chi fewngofnodi i’r cyfrif gwnaethoch chi greu ar y wefan hon pan brynoch chi eich tocynnau i wylio’r ffilm hon. Y cyfeiriad e-bost yw’r un y danfonwyd eich tocynnau atoch, a’r cyfrinair yw'r un wnaethoch ddefnyddio wrth brynu’ch tocynnau.

  • Rwyf wedi prynu tocynnau ond methu cael hyd iddynt – Peidiwch â phoeni, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar y wefan hon a chewch fynediad i’r fideo. Gallwch gael hyd i’ch tocynnau yn y ddewislen ar dop y dudalen trwy glicio Fy Nghyfrif > Mewngofnodi > E-Docynnau.

  • Mae'r ffilm yn ymddangos yn herciog neu'n torri allan pob hyn a hyn - Gall hyn fod oherwydd eich cyflymder rhyngrwyd neu, weithiau, cyflymder eich cyfrifiadur. Ceisiwch gau unrhyw ffenestri a chymwysiadau porwr ychwanegol sydd gennych ar agor. Os ydych chi'n teipio "internet speed test" i mewn i google gallwch wirio'ch cyflymderau lawrlwytho yn gyflym. Os yw hyn yn broblem i chi a bod y ffilm wedi cael ei ddifetha, yna cysylltwch â ni.

  • Nid yw'r sain yn gweithio - Gwiriwch eto bod eich sain wedi'i droi i fyny ac yn barod i ddod allan o'r lle iawn i chi wrth wylio (e.e. clustffonau neu siaradwyr).
  • Rwyf wedi ailosod fy nghyfrinair ond nid wyf wedi derbyn yr e-bost ailosod cyfrinair - Weithiau nid yw'r e-byst yma yn dod drwodd yn syth. Gwiriwch eich ffolderi sothach neu 'eraill' yn eich blwch derbyn (bydd yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost yr anfonwyd eich tocynnau ato) yn gyntaf. Os nad yw hynny'n gweithio yna cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio helpu'r gorau y gallwn.

  • Nid oes dim o hyn yn helpu, rwyf angen cysylltu hefo rhywun - Gwnewch os gwelwch yn dda - gallwch naill ai ffonio ein swyddfa docynnau (01352 344101), anfon e-bost atom (box.office@theatrclwyd.com) a chynnwys eich rhif ffôn fel y gallwn eich ffonio chi'n ôl, neu defnyddiwch y gwasanaeth ‘Sgwrs’ ar waelod y dudalen.
  • Problem Teledu Glyfar? Os oes gennych deledu clyfar efallai nad yw’n bosib mewngofnodi a gwylio o’r porwr rhyngrwyd adeiledig (gan nad ydynt yn cael eu diweddaru mor rheolaidd). Os ydych yn cael problemau rydym yn argymell eich bod (os gallech) yn cysylltu’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol i’r teledu gan ddefnyddio cebl HDMI neu gastio trwy Chromecast neu Airplay.

Ystyriwch wneud cyfraniad i gefnogi ein gwaith, os gwelwch yn dda.

Os ydych chi wedi mwynhau'r digwyddiad hwn ac eisiau ein helpu i barhau i ddarparu profiadau diwylliannol i bobl eu mwynhau, o berfformiadau ar ein llwyfannau i weithdai i bobl ifanc, yna helpwch ni trwy roi rhodd, os gwelwch yn dda.

Donation

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1104878) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys am Rodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!