Rhestr Staff

 

Rhestr Staff

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’r isod: Drwy’r Post: Theatr Clwyd,…

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’r isod:
Drwy’r Post: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug Sir y Fflint CH7 1YA

Dros y Ffôn: Swyddfa Docynnau (01352) 344101 / 701521 (oriau agor: 10am – 6pm)

Amseroedd Agor yr Adeilad:
Llun – Sadwrn 9am tan tua 1 awr ar ôl i’r perfformiad olaf ddod i ben.
Sul – 90 munud cyn dechrau’r perfformiad cyntaf ar y diwrnod hwnnw tan tua 1 awr ar ôl i’r perfformiad olaf ddod i ben.

Ar ddyddiau heb unrhyw berfformiadau wedi’u trefnu, bydd ein hadeilad a’r Swyddfa Docynnau yn cau am 6pm. Edrychwch ar y Canllaw Beth Sy’ Mlaen neu ffoniwch 01352 701521 am ragor o fanylion.

Ar E-bost: Gallwch gysylltu ag aelodau unigol o staff drwy ddefnyddio enwcyntaf.enwdiwethaf@theatrclwyd.com fel y fformat ar gyfer eu cyfeiriad e-bost. Ni allwn dderbyn archebion o unrhyw fath ar e-bost.

Swyddfa Docynnau box.office@theatrclwyd.com

Ymunwch â’n Rhestr Bostio/E-Restr drwy anfon e-bost atom ni gyda’ch enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost i box.office@theatrclwyd.com
Nodwch ‘Rhestr Bostio’ fel pwnc eich neges.


Cyfarwyddwr Artistig: Tamara Harvey
Cyfarwyddwr Gweithredol: Liam Evans-Ford

Theatr Clwyd Board of Governors & Trustees

Theatr Clwyd Board of Governors & Trustees

Board of Governors
Councillor Glyn Banks
Councillor Chris Bithell
Councillor Derek Butler
Nicolette Cullen
Councillor Jean Davies
Councillor David Evans
Councillor Kevin Hughes
Councillor David Mackie
Tim Manson
Alan Watkin
Helen Watson
Rachael A. Wheatley
Colin Everett

Trustees

Paula Jewson (Chair)
Stifyn Parri
Rachael Wheatley
Helen Watson

Honorary Trustees
Simon Carter
Keith Evans
Lord Barry Jones
Ian Bancroft

Operations

Gweithrediadau

Cyfarwyddwr Gweithrediadau: Andrew Roberts – andrew.roberts@theatrclwyd.com   T: 01352 701555
Rheolwr Gweithrediadau: Andy Reilly-Price – andy.reilly@theatrclwyd.com  T: 01352 701882
Rheolwr Gwerthiant: Marie Thorpe – marie.thorpe@theatrclwyd.com   T: 01352 701528
Gweinyddwr Gweithrediadau: Sarah Eldridge – sarah.eldridge@theatrclwyd.com  T: 01352 701553
Cydlynydd Gweithrediadau: Laura Gray – laura.gray@theatrclwyd.com  T:01352 701861
Cydlynydd Digwyddiadau:
Nathan Stewart – nathan.stewart@theatrclwyd.com   T: 01352 701554
Cydlynydd Sinema: Mike Roberts – mike.roberts@theatrclwyd.com   T: 01352 701577
Cydlynydd Gwasanaethau Adeiladu: Jim Scarratt – jim.scarratt@theatrclwyd.com  T: 01352 701582

Marchnatwr Adwerthu: Carole Jones – carole.jones@theatrclwyd.com  T:01352 701887
Goruchwylydd Bariau: Salvatore Vena – salv.vena@theatrclwyd.com  T:01352 701532
Rheolwr Blaen Tŷ Dyletswydd:
Laura Gray, Becky Archer & Gill Chetcuti
Arweinydd y Tîm Gweithrediadau: Jonathan Marlow & Hannah Morrish
Prif Gogydd: VACANCY
Cogydd Sous
: Sarah McMillan
Cynorthwy-ydd Cogydd: Leanne Edwards
Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ: Emma Hughes, Enya Maguire, Gill Chetcuti, Mat Wright, Carol Williams, Kim Holsgrove, Dave Humphreys, Del Williams, Ann Phillips, Andrew Hughes, Tom Williams, Rebecca Archer, Jess Edwards, Claire Roberts, Emma Fox, Ash Sollars, Beth Morgan, Catherine Mailey, Catrin Davies, Charley Wiles, Jessica Forde, Jonathan Williams, Katie Worrall, Mark Hughes
Cynorthwy-ydd Gwerthiant: Nikki Jones, Deborah Charles, Rhiannon Issac, Jean Proctor, Rose Hughes, Ann Phillips, Catrin Davies, Lyn Rush, Angela Peters, Jen Walters, Carol Edwards, Janet Jones
Cynorthwy-ydd Cegin: VACANCY
Taflunydd: Sam Davidson, Mat Wright
Glanhawyr: Judith Gould, Lorraine Jones, Mark Sandham, Elaine Taylor, Kim Edwards, Lynne Williams, Janine Roberts & Susan Benning.
Sain Ddisgrifwyr: Trevor Dennis, Margaret Jones, Jon Payne, Diana Stebbing

Marketing & Communications

Marketing & Communications

Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu:
Sam Freeman – sam.freeman@theatrclwyd.com   T:01352 701571
Cydlynydd Digidol a Chyfathrebu: 
Angharad Madog – angharad.madog@theatrclwyd.com   T:01352 701570
Cynorthwy-ydd Digidol a Dylunio: Crayg Ward – crayg.ward@theatrclwyd.com   T:01352 701572
Cynorthwydd Marchnata: Emma Roberts – emma.roberts@theatrclwyd.com   T:01352 701527
Press Enquiries:  press@theatrclwyd.com

Finance

Finance
Cyfarwyddwr Cyllid:
Emma Sullivan  emma.sullivan@theatrclwyd.com   T:01352 701552
Cydlynydd Cyllid: Sandra Almeida  sandra.almeida@theatrclwyd.com   T:01352 701550
Cynorthwy-ydd Cyllid: Carol Parsonage  carol.parsonage@theatrclwyd.com   T:01352 701551
Cynorthwy-ydd Cymorth Cyllid: Zoe Taylor  zoe.taylor@theatrclwyd.com  T:01352 701519

Production

Production

Cyfarwyddwr Cynhyrchu: Jim Davis  jim.davis@theatrclwyd.com   T:01352 701578
Cyfarwyddwr Cynhyrchu:
Hannah Lobb  hannah.lobb@theatrclwyd.com   T:01352 701580
Rheolwr Technegol: Geoff Farmer  geoff.farmer@theatrclwyd.com   T:01352 701896
Rheolwr Gwisgoedd: Debbie Knight  debbie.knight@theatrclwyd.com   T:01352 701891
Rheolwr Gweithdai: Steve Eccleson  steve.eccleson@theatrclwyd.com   T:01352 755207
Gwneuthurwr Props: Bob Heaton  bob.heaton@theatrclwyd.com   T:01352 701863
Uwch Dechnegydd (Llwyfan): Nic Samuel
Uwch Dechnegydd (LX): Chris Skinner
Uwch Dechnegydd (Sain a AV): Matthew Williams
Technegydd (Llwyfan): Angel Hasted, Antony Walters
Technegydd (LX a Sain) :
David Powell, Neil Queripel, Neil Williams
Technegydd Theatr: Ben Morgan
Prentis Technegol:
Connor Owens
Rheolwr Torrwr:
Emma Aldridge, Michal Shyne
Cynorthwy-ydd Gwisgoedd:
Alison Hartnell
Cynorthwywyr Gweithdy: Dave Davies, Andy Sutters
Artist Golygfaol: Katy Salt

Development & Sponsorship

Development & Sponsorship
Cyfarwyddwr Datblygu: Daniel Porter-Jones  daniel.porterjones@theatrclwyd.com   T:01352 701576
Rheolwr Datblygu: Claire Pilsbury  claire.pilsbury@theatrclwyd.com   T:01352 701587
Gydlynydd Gweithrediadau Datblygu: Amy Broadbent  amy.broadbent@theatrclwyd.com   T:01352 701868
Intern Datblygu: Megan Stokes  megan.stokes@theatrclwyd.com

Creative Engagement

Creative Engagement

Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol: Gwennan Mair Jones  gwennan.mair@theatrclwyd.com   T:01352 701565
Cydlynydd Ymgysylltu Creadigol: Nerys Edwards  nerys.edwards@theatrclwyd.com   T:01352 701575
Cyswllt Ymgysylltu Creadigol: Emyr John  emyr.john@theatrclwyd.com   T:01352 701853
Cynorthwyydd Ymgysylltu Creadigol: Serena Etchells  serena.etchells@theatrclwyd.com
Cyswllt Ymgysylltu Creadigol:  Angharad Jones  angharad.jones@theatrclwyd.com
Cyswllt Ymgysylltu Creadigol: Gwenno Jones  gwenno.jones@theatrclwyd.com  T: 01352 702471 
Cyswllt Ymgysylltu Creadigol: Hester Evans   hester.evans@theatrclwyd.com
Tiwtoriaid: Laura Heap, Liz Morris, Owen Pugh, Alex Roberts, Clare Rhys-Jones
Gweithwyr Cefnogi: Dave Humphreys, Chris Ablett, Gruff Williams
Criw Celf Project Co-ordinator: Honor Pedican
Portffolio Project Co-ordinator: Wendi Trasmundi

Producing and Administration

Producing and Administration

Cynhyrchydd: William James  william.james@theatrclwyd.com   T:01352 701557
Cynhyrchydd Cyswllt: Nick Stevenson  nick.stevenson@theatrclwyd.com   T:01352 701561
Cynhyrchydd Cynorthwyol: Tom Bevan  tom.bevan@theatrclwyd.com   T:01352 701594
Gweinyddwr Theatr: Melanie Jones  melanie.jones@theatrclwyd.com   T:01352 701566
Cynorthwy-ydd Gweithredol: Tracy Waters  tracy.waters@theatrclwyd.com   T:01352 701559
Cyswllt Datblygu Cyfalaf: Pat Nelder  pat.nelder@theatrclwyd.com   T:01352 701581

Galleries

Galleries
Curadur yr Orielau:
Jonathan Le Vay – jonathan.levay@theatrclwyd.com   T:01352 701564