Priodasau

‘One of the hidden treasures of North Wales’

– The Guardian


Priodasau & Phartïon

Theatr Clwyd yw un o’r theatrau cynhyrchu mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Dyma ganolfan ragoriaeth sydd wedi ennill sawl gwobr mewn lleoliad gwych yn edrych draw am Fryniau hardd Clwyd. Ers 1976, mae Theatr Clwyd wedi bod yn gartref pwysig i’r gymuned ac wedi cynhyrchu theatr o safon byd, o ddramâu newydd beiddgar i adfywio’r clasuron. Yn 2015, cafodd ei dewis fel Theatr Fwyaf Croesawus Cymru.

Mae Theatr Clwyd yn enwog am ei chynyrchiadau theatrig o safon byd a nawr gallwch ‘uno mewn glân briodas’ ar yr un llwyfan ag y mae pobl fel Syr Anthony Hopkins wedi’i droedio.

Mae’r Ystafell Clwyd yn leoliad delfrydol i gynnal eich brecwast priodas, neu barti penblwydd neu Nadolig.  Gallem ddarparu pob math o opsiynau arlwyo a detholiad o wîn da a lluniaeth, darparu cyfarpar gan wneud eich digwyddiad arbennig yn un i’w chofio.

Cyswllt: Nathan Stewart (nathan.stewart@theatrclwyd.com)