Gofodau / Argaeledd

Mae gan Theatr Clwyd amrywiaeth o lefydd cyfarfod hyblyg. Os ydych chi’n chwilio am le bach i ddau neu ofod cynhadledd i 550 o bobl, fe allwn ni eich helpu chi i gynnal eich cyfarfod neu eich digwyddiad.

Ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau yn Theatr Clwyd, mae’r canlynol ar gael:

  • Ystafelloedd wedi’u hawyru’n llawn
  • Llenni tywyll
  • Cyfleuster di-wifr am ddim
  • Cynllunwyr Sain a Goleuo mewnol
  • Cefnogaeth Dechnegol fewnol
  • Llefydd ar gyfer gwaith grŵp
  • Maes Parcio Am Ddim
  • Mynediad i gadair olwyn i bob lefel
  • Lle i gadair olwyn ym mhob safle perfformio

Mae dod o hyd i Theatr Clwyd yn hawdd. Mae arwyddion brown a gwyn clir yn eich cyfeirio chi yma o bob cyfeiriad.
O Arfordir Gogledd Cymru: Dilynwch yr A55 am Gaer. Trowch oddi ar y ffordd yma pan welwch chi arwydd Fflint a throwch i’r dde i fynd am yr Wyddgrug. Ewch drwy bentrefi Northop a Sychdyn a chadw llygad wedyn am dro i’r dde i’r theatr gydag arwydd clir arno.

O Gaer: Dilynwch yr arwyddion am Ogledd Cymru a Chonwy. O’r A55, cadwch i’r chwith ar yr A494 am yr Wyddgrug. Wrth i chi gyrraedd y dref, mae arwyddion clir am y theatr ar y dde i chi.

Bws
Mae safle bws yn union y tu allan i’r theatr, ar y llwybrau o’r Wyddgrug i Fflint a Chaer. Cysylltwch â Gwasanaethau Bysus ‘Arriva’ am yr amserlenni diweddaraf ar 01352 758657.
Trên
Y gorsafoedd trên agosaf yw Fflint (5 milltir) a Chaer (11 milltir).

Os oes gennych chi ymholiadau am Logi’r Lleoliad, cysylltwch â Nathan Stewart – nathan.stewart@theatrclwyd.com