Cynadleddau

Llogi Corfforedig  

Beth am gynnig cyfle i’ch cleientiaid, eich cwsmeriaid a’ch cydweithwyr fwynhau lleoliad cwbl unigryw sy’n gartref i’r Cwmni Cynhyrchu Theatrig mwyaf yng Nghymru, cwmni byd-enwog a hynod lwyddiannus.

Mae gennym amrywiaeth o lefydd cyfarfod hyblyg ar gael. Delfrydol ar gyfer: gweithdai, cyfarfodydd un i un, cyfarfodydd bwrdd, cynadleddau, lansio cynnyrch, dangos ffilmiau am y tro cyntaf, dyddiau gweithgarwch i feithrin tîm, derbyniad diodydd, cinio preifat a lletygarwch corfforedig.

Gellir cynnig lletygarwch pwrpasol o bob math, gan gynnwys diddanu eich cleientiaid rhwng ein sioeau. Gallai hyn gynnwys sgwrs cyn sioe gydag un o’n Cyfarwyddwyr, y cast yn cymryd rhan yn eich gweithdai neu eich ymarferion adeiladu tîm, neu berfformiad hyd yn oed. Os ydych chi’n chwilio am le bach i ddau neu ofod cynhadledd i 550 o bobl, fe allwn ni eich helpu chi i gynnal eich cyfarfod neu eich digwyddiad. Ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau, gallwn gynnig y canlynol:

  • Ystafelloedd wedi’u hawyru’n llawn
  • Llenni tywyll
  • Cyfleuster di-wifr am ddim
  • Cynllunwyr Sain a Goleuo mewnol
  • Cefnogaeth Dechnegol fewnol
  • Llefydd ar gyfer gwaith grŵp
  • Maes Parcio Am Ddim

Gyda chynllunwyr, cefnogaeth dechnegol, tîm arlwyo a rheolwyr digwyddiadau penodol mewnol, bydd Theatr Clwyd yn ychwanegu cyffyrddiad arbennig o hud theatrig at eich digwyddiad.

Gellir cyrraedd pob rhan o’r theatr gan ddefnyddio lifftiau a rampiau, os oes angen. Mae toiledau i bobl ag anableddau ar gael hefyd, ac ystafell fwyta a bar ar y llawr isaf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Nathan Stewart – nathan.stewart@theatrclwyd.com

Llogi Preifat

Dathlwch fel ‘seren y sgrin’ a llogwch Theatr Clwyd ar gyfer eich digwyddiad arbennig neu eich parti. Cewch fwynhau champagne a choctels yn ein prif far, sydd â golygfeydd godidog draw dros Fryniau Clwyd.

Gadewch i ni ychwanegu hud theatrig arbennig at eich parti, gan eich helpu i greu eich digwyddiad theatrig eich hun yn un o’n hystafelloedd unigryw.

Dilynwch ôl troed yr actorion enwog wrth i chi sefyll ar ganol y llwyfan i briodi o flaen eich teulu a’ch ffrindiau, yn un o’r awditoria hardd sydd yma. Mae gennym drwydded lawn ar gyfer Seremonïau Priodas a Seremonïau Sifil ac mae’n lleoliad cwbl drawiadol ac unigryw ar gyfer eich diwrnod perffaith. Gyda chynllunwyr, cefnogaeth dechnegol, tîm arlwyo a rheolwyr digwyddiadau penodol mewnol, bydd Theatr Clwyd yn ychwanegu cyffyrddiad arbennig o hud theatrig at eich digwyddiad.

Beth bynnag yw eich rheswm dros ddathlu, byddem wrth ein bodd yn cael gweithio gyda chi i wneud yn siŵr bod eich diwrnod arbennig yn llwyddiant a bod eich breuddwyd yn cael ei gwireddu.