Cystadleuaeth Agored Gogledd Cymru i Artistiaid Ifanc 2018

YDYCH CHI’N ARTIST GWELEDOL IFANC O OGLEDD CYMRU?
PEIDIWCH COLLI’R CYFLE!


Mynnwch le i’ch gwaith celf chi yn un o brif orielau celf Gogledd Cymru ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol o bob rhan o’r rhanbarth yn y gystadleuaeth gelf flynyddol yma sy’n uchel ei pharch.

Mae Cystadleuaeth Agored Gogledd Cymru ar gyfer Artistiaid Ifancyn arddangosfa flynyddol sy’n cael ei chynnal yn Theatr Clwyd, ar gyfer artistiaid ifanc 17 oed neu iau sy’n byw yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Byddwn yn derbyn gwaith diweddar gyda’r cyfrwng yn baentio, tynnu llun, gwaith print, cyfryngau cymysg a ffotograffiaeth.

Gwelwch wybodaeth ar sut i geisio yn y daflen sydd wedi’ atodi: Agored Gogledd Cymru Ifanc 2018 Ffurflen Gais