Ysgol Haf 2019

Gellir archebu ysgolion haf yn unig drwy’r swyddfa docynnau ac nid ar-lein – i archebu ffoniwch 01352 701521 neu am fwy o wybodaeth gyrrwch e-bost at nerys.edwards@theatrclwyd.com


CREU THEATR | Oed 11 – 17

22 Gorffennaf – 2 Awst | 10yb – 4yh
(heblaw am Ddiwrnod y Perfformiad ar 2 Awst pan fydd y diwrnod yn gorffen ar ôl y sioe derfynol am 6yp!)
Pris: £160.00

Cyfarwydddwr: Gwennan Mair
Coreograffydd: Angharad Jones

Mae’r cwrs dwy wythnos, 8 diwrnod yma yn edrych yn ymarferol ar ddatblygu perfformiad ensemble a theatr sy’n arloesol, yn ddychmygus a deinamig. Mae ar gyfer y rheini sydd am greu a pherfformio, a dadansoddi a dyfeisio theatr. Mae’r cwrs yn cymryd ymagwedd gorfforol at wneud theatr, gan ddefnyddio a datblygu sgiliau’r unigolion ar y cwrs. Byddwch yn cael eich tywys, eich cyfarwyddo a’u mentora i greu darn o theatr eich hun i’w berfformio ddydd Gwener 2 Awst.

Mi fydd yr wythnos gyntaf o ddydd Llun i ddydd Iau (22 – 25 Gorffennaf) a fydd yr ail wythnos o ddydd Mawrth i ddydd Gwener (30 Gorffennaf – 2 Awst)


DAWNS | Oed 11 – 17

12 – 16 Awst | 10yb – 4yp
Pris: £100.00

Wythnos ddwys o ddawns gyfoes – yn ddelfrydol ar gyfer y rheini ohonoch sydd am wario wythnos yn arbrofi bywyd o fewn cwmni dawns. Dewch i wella’ch techneg ddawns gyfoes trwy ddosbarth techneg ddyddiol a rhyddhewch eich creadigrwydd trwy greu coreograffi dan arweiniad ein coreograffydd am yr wythnos. Dyma’r sialens berffaith i unrhyw ddawnsiwr ifanc sy’n dymuno datblygu a dysgu sgiliau newydd yr haf yma!


CHWARAE CREADIGOL | Oed 6 – 11

Bydd eich plentyn yn chwarae, yn dysgu ac yn mwynhau ein sesiynau creadigol ysbrydoledig mewn Cerddoriaeth, Dawns, Drama a Chrefft, gan godi eu hunan-barch, hyder ac ysgogi eu dychymyg.

5 – 9 Awst | 10yb – 3.30yp
Mae’r byd yn lle hudol

Pris: £90.00
20 lle ar gael ar gyfer oed 6 – 7   (Gwerthwyd allan)
40 lle ar gael ar gyfer oed 8 – 11    (Gwerthwyd allan)

12 – 16 Awst | 10yb – 3.30yp
Mae ein hamgylchedd yn newid

Pris: £90.00
20 lle ar gael ar gyfer oed 6 – 7   (Gwerthwyd allan)
40 lle ar gael ar gyfer oed 8 – 11    (Prynnu nawr! Argaeledd cyfyngedig!)

Clwb Gofal – Chwarae Creadigol:
Os hoffech chi ddod ach eich plant yn gynharach a’u nol yn hwyrach yn y dydd gallwch chi ei gofrestru ar i’n clwb gofal. Am £25.00 yr wythnos yn ychwanegol i’r pris. Bydd y clwb gofal yn dechrau am 9yb ac yn dod i ben am 5yp (heblaw am ddydd Gwener pan fydd y diwrnod yn dod i ben am 3.30yp). Ychwanegwch hyn at eich archeb pan fyddwch chi’n cysylltu â’n swyddfa docynnau..

Cinio – Chwarae Creadigol:
Am £18.00 ychwanegol yr wythnos, gallwch archebu cinio dyddiol i’ch plentyn. Cofiwch ychwanegu hyn at eich archeb os oes angen.


Ar gyfer yr uchod, mae disgownt o 20% ar gael i deuluoedd sydd ar fudd-dal (angen prawf, nid credyd teulu).

I archebu lle, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01352 701521

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau e-bostiwch nerys.edwards@theatrclwyd.com